Co je to EMDR?

 

EMDR je zkratka pro Eye Movement Desensitization and Reprocessing  - tzn. Desenzibilizační terapie využívající pohyb očí

Je to komplexní, integrativní psychoterapeutická metoda léčby pro lidi všech věkových skupin. Její forma může být individuální pro dospělé i děti a také pro rodinu.   

Pomáhá lidem zotavit se z problémů a obtíží, o kterých neví, kde je jejich příčina a stejně tak pokud jsou následkem konkrétních akutních traumatických událostí v jejich životě.

Výsledkem této metody desenzibilizace je přepracování a uvolnění negativních emocionálních zážitků a tak zmírnění nebo odstranění obtíží z nich plynoucích.  

 


Principy terapie EMDR vytvořila doktorka Francine Shapiro, psycholožka a výzkumnice ze školy Palo Alto v USA.

V 80. letech 20.století objevila, že rychlé a opakované pohyby očí (podobně jako v našem REM spánku), snižují úroveň úzkosti u lidí, kteří zažili náročné události.

Od doby vzniku EMDR pomohla metoda více než miliónu lidí na celém světě zmírnit projevy symptomů, léčit následky autonehod, přírodních katastrof, zdravotních nebo osobních ztrát či sexuálního násilí, zlepšit pohled na sebe sama a ulevit od tělesných obtíží.


K léčbě používá metoda EMDR standardizované postupy a kombinuje prvky z různých psychoterapeutických škol s očními pohyby nebo jinými projevy bilaterální stimulace (sluchová či dotyková stimulace).

Terapie EMDR je vědecky ověřená a doporučená mnohými mezinárodními organizacemi pro léčbu posttraumatické stresové poruchy (např. Světová zdravotnická organizace, 2013).